Har ni lust att prova
 dreja & andra tekniker har jag  
ERBJUDANDEN
  för 
 
2 - 7 personer

 

  Alt  1:      1 timme   695 kr/p  2 - 3 personer

 
  Alt  2:      2 timmar 
 755 kr/p  4 – 6 personer
 
  Alt  3:      2.5 timmar  för 875 kr/p  
 4 –7 personer 
                    
   Alt 4:      3 timmar för  995 kr/p   5 - 7 personer

Det som ingår är ca 1 kg lera p/p, glasyr och två bränningar. Dessutom mitt jobb efteråt så som putsning av botten, packa en ugn för skröjbränning, 980 grader, avtorkning , vaxning av botten, röra upp glasyren,  glasering i den valfria glasyren,  avtork av botten och plasering av allas saker i ugnen för glasyrbränning ca 1250 grader. 
Jag bränner bara fullpackade ugnar av flera skäl så det kan ta 2– 4 (8) veckor innan ni kan hämta era alster.
 

Bara två drejskivor finns för jag tycker tummning och ringling ger mer än
 små runda skålar.

  • För er som kommer 2 stycken går det att focusera på er själva. Med handledning av mig.
  • Ni som kommer flera har nytta av det då ni turas om att dreja och minglar för att "se och lära" medans era vännerna drejar, då är det som roligast.  Peppa och tipsar varandra är en bra lärotid. Kunskap tas in på flera sätt än att bara öva. 
UPPLÄGGEN ser olika ut
beroende av tid och antal personer.

Då ni provar flera tekniker så som
tumning, ringling & kavling:  
Då börjar jag med att demonstreran tummning medans era saker vilar drejar jag och visar lite hur jag gör. Därefter börjar två av er dreja och ni andra tummar vidare och/eller tittar på.
Jag visar ringlings tekninken så ni kan bygga några varv på höjden på det ni tummat fram.
Vill någon kavla ell litet fat visar jag den tekniken

 

Efter två bränningar är era skapelser färdiga och det tar  4 - 6 veckor. Ni kan hämta eller så skickar jag mot fraktkostnad. ca80 - 200kr i nuläget.